Plakat - Stare Miasto

Początki osady, a później grodu Poznania to przede wszystkim okolice Starego Miasta. Architektura z różnych epok pozwala przenieść się w dawne czasy i poznać historię tego miasta.

Spostrzegawcze osoby zauważą na uliczkach zaznaczony przebieg dawnych murów miejskich, które broniły średniowiecznego grodu.

Spacer po osiedlu warto rozpocząć już przy ul. Fredry, gdzie znajduje się klasycystyczny Teatr Wielki z początków XX wieku i urokliwy park Mickiewicza z jedną z najpiękniejszych fontann w Poznaniu. Obok niego mieści się bajkowy Zamek Cesarski.

Koziołki

to jedyny dobry powód, by w południe zadrzeć nosa ku górze.

Spacerując dalej, można dotrzeć do placu Wolności lub poznać uroki ul. Św. Marcin, od których dzieli już tylko kilkuminutowa przechadzka na Stary Rynek. Znajduje się tam piękny renesansowy Ratusz oraz kolorowe domki budnicze z pierwszej połowy XVI w. Codziennie o godzinie 12 na wieży ratuszowej trykają się koziołki – tego spektaklu nie można przegapić.

komunikaty

Wzgórze Przemysła – płaszczyzny działań

Podsumowanie drugiego spotkania dotyczącego zagospodarowania i uporządkowania Wzgórza Przemysła. Inicjatorem działań jest RO Stare Miasto, która w uchwale przygotowanej przez radnego Tomasza Dworka wyraziła konieczność zmian w tym fyrtlu z korzyścią dla mieszkańców i turystów. Dyskusja, w której obok zastępcy prezydenta Miasta Poznania, Mariusza Wiśniewskiego, dyrektora Muzeum Narodowego, Tomasza Łęckiego uczestniczyli dyrektorzy i kierownicy wielu miejskich jednostek pokazała ogromny, niewykorzystany potencjał tego miejsca. Część działań, których celem jest poprawa jakości przestrzeni związana jest z bieżącymi działaniami porządkowymi, cześć z pracami, które w perspektywie najbliższych 2-3 lat prowadzić będą zarówno Muzeum Narodowe jak i Magistrat w zakresie naprawy muru oporowego przy ul. Zamkowej czy rewaloryzacji otoczenia pomnika ułanów. Osobnym tematem jest zwiększenie atrakcyjności Wzgórza poprzez alternatywne wejście od strony pl. Wielkopolskiego jak i dostęp do podziemnego schronu łączącego Zamkową z Alejami Marcinkowskiego.

Nieporządek przy ul. Ludgardy i sytuacja własnościowa

Zarząd Dróg Miejskich oraz Zarząd Zieleni Miejskiej uważają, że nie zarządzają wskazanym przez radnych terenem.

Przedstawiciel Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wyjaśnił, że działka oznaczona 54/3 jest drogą publiczną (ul. Ludgardy), działka 55/2 w części, na której znajduje się pomnik została powierzona ZDM, natomiast grunty 15/5, 15/8, 15/9 należą do ZZM. W użytkowanie wieczyste Muzeum Narodowemu w Poznaniu oddano działkę 15/4.

Wojciech Synak zauważył, że zieleń znajdująca się w pasie między budynkiem, a zabytkowym ogrodzeniem nie należy do Muzeum, jednak jest przez nich pielęgnowana. Podobnie jak wspomniany płot, który został ujęty w planie rewitalizacji samego obiektu.

Prezydent Mariusz Wiśniewski przekazał informację, że MKZ w tym roku przygotuje całą dokumentację dotyczącą konserwacji pomnika Ułanów i sprawdzi możliwości rewitalizacji otoczenia.

Muzeum Narodowe planuje przeprowadzić prace elewacyjne, złożony jest wniosek do Ministerstwa Kultury o przyznanie dotacji na 2022 r. na pierwszy etap prac, całość odnowy elewacji starego gmachu będzie trwał co najmniej 3 lata.

Radny Tomasz Dworek zapytał czy działania związane z rewaloryzacją pomnika oraz terenu wokół będzie nadzorowało Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Prezydent Wiśniewski wyjaśnił jednak, że inwestycyjne będzie realizowane przy udziale MKZ i ZDM. Na ten moment nie jest to kwestia kluczowa, a techniczne ustalenia na dalszym etapie.

Mur oporowy przy ul. Zamkowej

Dr Zdzisław Pawlak z Politechniki Poznańskiej poinformował, że mur ceglany, który estetycznie nie wygląda najlepiej, technicznie jest w dobrym stanie. Usunięta lub naprawiona musi zostać warstwa licowa. Należałoby zabezpieczyć mur przed wilgocią pochodzącą od gruntu. Propozycja, żeby skuć licówkę (ok. 12 cm), odsłoni się wtedy warstwa ceglana, którą trzeba byłoby zabezpieczyć. Hydroizolacji dokonać musiałby firma specjalizująca się w tego typu zabiegach. W dalszej kolejności można byłoby odtworzyć część zewnętrzną przy wykorzystaniu bardziej trwałej cegły ceglanej.

Mur kamienny nie ma żadnego elementu konstrukcyjnego, który zabezpieczałby go przed naporem gruntu. Tę część trzeba byłoby zabezpieczyć, albo dokonać rozebrania muru
i wykonać go z innego tworzyła albo za istniejącym teraz elementem postawić żel-betonową konstrukcję, która przejęłaby siłę parcia pochodząca od ziemi.

Koszty takich prac nie były szacowane przez pracowników Politechniki Poznańskiej, na podstawie wykonanej przez nich ekspertyzy można byłoby podjąć działania i znaleźć firmę, która zajęłaby się tym tematem. Zarząd Zieleni Miejskiej na ten moment nie jest w stanie oszacować kosztów oraz terminu kiedy będą wykonane prace naprawcze muru. Dr Pawlak poinformował, że ekspertyza była wykonana tylko w rejonie muru oporowego.

Radny Andrzej Rataj zapytał o pochodzenie soli, które odpowiedzialne są za niszczenie muru. Uzyskał odpowiedź, że mają one różną genezę, ich liczba i pochodzenie musiałoby zostać ustalone podczas osobnych badań.

Radny Rataj zgłosił do Prezydenta Wiśniewskiego prośbę o rozważenie możliwości wyznaczenia jednostki wiodącej w zakresie prac na Wzgórzu Przemysła, która będzie koordynować te zadania.

Prezydent Mariusz Wiśniewski zauważył, że przede wszystkim należy wziąć pod uwagę jednostkę, która zarządza tym terenem, a jest nim Zarząd Zieleni Miejskiej. Jednak na pewno będzie się to odbywać we współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków, Zarządem Dróg Miejskich, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, a w zakresie społecznym Estrada Poznańska. Partnerem działań jest też niewątpliwie Muzeum Narodowe.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Starego Miasta

Adam Derc z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przedstawił aktualną koncepcję miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla Starego Miasta, które jest na ten moment konsultowany z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Przejście pod Wzgórzem Przemysła (tunele, schron)

O sytuacje własnościową zapytał radny Tomasz Dworek. Teren ten nie jest w dyspozycji Muzeum Narodowego. Na ten moment nie wiadomo więc do kogo należy. [Interpelacje w tym temacie złożył radny Andrzej Rataj]

Działki od strony placu Wielkopolskiego, gdzie ma zostać zlokalizowane nowe wejście na Wzgórze

Dyrektor Szymon Prymas z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami poinformował, że w zakresie działki nr 5 toczy się postępowanie. Został złożony wniosek o przejęcie terenu na rzecz Skarbu Państwa. W księdze wieczystej są jednak nieuregulowane zapisy. Działka nr 6 – WGN nie zgromadził wszystkich dokumentów, które pozwalały by na złożenie odpowiedniego wniosku do sądu, jednak mimo wszystko został przekazany do rozpatrzenia. Sąd w odpowiedzi zwrócił się z sugestią o uzupełnienie dokumentów. Podejmowane są działania, żeby jednak przejąć tą nieruchomość na rzecz Miasta, kłopot polega na ustaleniu właścicieli. Działka nr 4 posiada aktualne wpisy w księdze wieczystej, nie przewiduje się więc problemów w tym zakresie.
Łącznik Zamku z budynkiem Muzeum

Muzeum Narodowe posiada koncepcję budowy łącznika, nie jest ona jednak zaakceptowana przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Zakładała ona przyklejenie pawilonu o powierzchni 400 m2 i stąd dopiero wyprowadzenie tunelu.

Otwarcie przestrzeni – udostępnienie schronu

Wojciech Mania z Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystyczne zauważył, że każde otwieranie przestrzeni publicznej ułatwia dostęp dla mieszkańców i turystów do walorów Miasta i jest jak najbardziej pożądane. Najważniejszą kwestią jest sprawa własności tego terenu oraz późniejszego gospodarza, który będzie żywo zainteresowany działaniem i promocją tego miejsca.

Spotkanie odbyło się 10 maja 2021 r. za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Kolejne spotkania, jeżeli warunki epidemiczne pozwolą planowane jest na koniec czerwca w terenie.

W spotkaniu udział wzięli:

Mariusz Wiśniewski – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
Tomasz Łęcki – Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu
Agnieszka Purgat – Z-ca Dyrektora ds. administracyjnych Muzeum Narodowe
Wojciech Synak – Muzeum Narodowe w Poznaniu
Tomasz Lisiecki – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej
Monika Sobczak – Zarząd Zieleni Miejskiej
Julia Syska-Wieczorek – Zarząd Zieleni Miejskiej
Zdzisław Pawlak – Politechnika Poznańska
Wojciech Mania – Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
Krzysztof Olejniczak – Zarząd Dróg Miejskich
Ireneusz Woźny – Zarząd Dróg Miejskich
Andrzej Billert – Zarząd Dróg Miejskich
Jacek Maleszka – Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Agnieszka Jakubowska – Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Adam Derc – Miejska Pracownia Urbanistyczna
Szymon Prymas – Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Tomasz Dworek – Rada Osiedla Stare Miasto
Andrzej Rataj – Rada Osiedla Stare Miasto
Maria Stachowiak-Krzyżaniak – Rada Osiedla Stare Miasto
Alicja Wilak – Rada Osiedla Stare Miasto
Ewa Policha – Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Notatkę sporządziła: Ewa Policha z Urzędu Miasta Poznania

Podziemne schrony pod Wzgórzem Przemysła, materiał Błażeja Wandtke z WTK: https://youtu.be/zuO9FgvpK5I

Interpelacja radnego Andrzeja Rataja: https://bip.poznan.pl/bip/radni/andrzej-rataj,13095/interpelacje/interpelacja-ws-podziemnych-tuneli-korytarzy-pod-wzgorzem-przemysla,NT0005CCAA/

Skwer Gotarda! Koncepcja MPU wzbudza spore kontrowersje!

21 czerwca 2021 rozpoczną się konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Starego Miasta. Kilka wizualizacji zamieściła na swojej stronie Miejska Pracownia Urbanistyczna. Grafiki wywołały już sporo emocji u mieszkańców w kontekście zabudowy skweru Osady Św. Gotarda.

Choć zastępca prezydenta Bartosz Guss w mediach gwarantował cyt. "Priorytetem dla miasta jest obecnie realizacja projektu rewitalizacyjnego. Opisywana działka nie będzie stanowić oferty do sprzedaży’” to wizualizacje przeczą słowom władz miasta .

Od wielu miesięcy władze miasta robią nadzieje na stworzenie skweru Gotarda, który z jednej strony ma pokazywać historyczne dziedzictwo Poznania, ale przede wszystkim ma być zielonymi płucami Garbar. To miejsce w formie parku kieszonkowego jest bardzo potrzebne i nie są wymagane żadne dodatkowe konsultacje, bo zarówno Rada Osiedla jak i mieszkańcy wielokrotnie jasno i wyraźnie wskazywali na zielony charakter tego dziś zaniedbanego miejsca.

Początkowy projekt mpzp dla Starego Miasta [w uchwale Rady Miasta Poznania] obejmował teren do północnej pierzei Garbar. To pozwoliło na wypracowanie spójnej koncepcji zakładającej kilka ważnych inwestycji w tym miejscu. Pamiętać musimy o planowanym tramwaju z Naramowic czy zwężeniu dziś dwupasmowej Solnej – Małych Garbar – Estkowskiego i przeniesieniu tranzytu na I ramę. Koncepcja północnych plant wydaje się ładnym pr’owym chwytem, bo za tym powinna iść jasna deklaracja i koncepcja połączenia Starego Miasta ze Wzgórzem Wojciecha i Starą Rzeźnią, która jak można przypuszczać będzie generatorem ruchu na pewno turystycznego, a zapewne także lokalnego.

Kolejne pytania dotyczą przebiegu trasy tramwajowej czy zagospodarowania działek przy Stawnej a przede wszystkim pytania o przyszłość niszczejącej synagogi.

Błędem wydaje się ograniczenie zakresu mpzp dla Starego Miasta, zwłaszcza ze ciągle nic nie wiemy o uzupełniających – mocno zazębiających się planach dla Starej Rzeźni, Chwaliszewa czy rejonu ul. Bóżniczej – załączam zdjęcie pokazujące potencjał inwestycyjny fyrtla, a plany sprzedaż fragmentu działki ze skwerem są nieodpowiedzialne W ogóle o tym nie powinniśmy dyskutować!

Konsultowana koncepcja ROSM: http://staremiasto.poznan.pl/blog/kolejny-projekt-rewitalizacji-sw-gotarda-przy-garbarach

 

[gallery link="file" ids="93,94,95"]

inwestycje

Remont chodnika na Łąkowej

W poniedziałek (7 czerwca) rozpoczął się remont chodników na ul. Łąkowej na odcinku od ul. Krakowskiej po ul. Kwiatową. Prace finansowane są z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania.

Przez wiele lat na chodniku na ul. Łąkowej dopuszczone było parkowanie. Wielu kierowcy zastawiało wówczas prawie całą szerokość chodnika – uniemożliwiając chodzenie pieszym, a jednocześnie niszcząc nawierzchnię. W zeszłym roku zmienił się tu sposób parkowania pojazdów. Samochody są pozostawiane na jezdni, a piesi odzyskali chodnik. Po zmianie widać jak zniszczony jest trakt pieszy oraz wykonany, w różnych częściach ulicy, z innych materiałów.

Podczas remontu zerwana zostanie stara nawierzchnia (z kostki, płytek, bloków kamiennych), a w jej miejscu ułożona nowa z płyt i kostki kamiennej zgodnie z miejskim katalogiem nawierzchni chodników. Dzięki temu piesi będą mogli o wiele wygodniej się poruszać, a zabytkowa, staromiejska okolica znacznie zyska na wizerunku.

W tracie prac nie będzie można parkować na wybranych odcinkach ul. Łąkowej – prosimy o zwracanie uwagi na oznakowanie i przeparkowanie pojazdów. Dodatkowo poszczególne fragmenty chodnika będą wyłączone z ruchu pieszego.

Prace potrwają około dwóch miesięcy, ich koszt to 300 tysięcy złotych i są finansowane z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania.

Przydatne linki